5 razlogov, zakaj sodelovati z nami

 1. Cenejše ogrevanje

  Soproizvodnja električne in toplotne energije pomembno zmanjšuje stroške ogrevanja objektov.

  Dosežemo namreč lahko tudi do 30 odstotkov prihranka primarne energije.

 2. Inovativne rešitve po meri naročnika

  Projekt vgradnje naprave za SPTE pri Megaenergiji izvedemo v celoti od začetka do konca in prilagojeno za vsakega naročnika posebej.

  To zajema študije izvedljivosti, tehnično svetovanje, pripravo vse zahtevane dokumentacije in pridobivanja soglasij in nameščanje same naprave.

  Ponujamo tudi edinstveno novosti na slovenskem trgu - mobilne kotlovnice Megapack in storitev Upravljanje toplote.

 3. Zanesljiva in preizkušena tehnologija

  Tehnologija soproizvodnje obstaja že več desetletij in je dobro preizkušena in razvita.

  Smo ekskluzivni zastopnik nemškega podjetja Senergie za področje Slovenije in Hrvaške. Senergie je specialist na področju naprav za SPTE na zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, plin iz čistilnih naprav in bioplin.

 4. 24-urni servis, vse dni v tednu

  Z lastno servisno mrežo in ekipo serviserjev v stalni pripravljenosti zagotavljamo nemoteno delovanje in vzdrževanje naprav v garancijski in tudi pogarancijski dobi - 24 ur dnevno, vse dni v tednu.

  Naprave lahko daljinsko spremljamo, nadzorujemo in upravljamo med delovanjem. Verjetnost okvar je tako minimalna.

 5. Skrb za okolje

  Naprave za SPTE dosegajo visok izkoristek goriv in imajo precej manjše izpuste ogljikovega dioksida v okolje, kot če bi električno in toplotno energijo proizvajali ločeno.

  Zaradi doseženega prihranka primarne energije spadajo v razred proizvodnih naprav z visokim izkoristkom, ogrevanje pa je okolju bolj prijazno.

Novice

Reference

Trgovski center Mercator, Celje

Naprava za SPTE, ki smo jo namestili v trgovski center Mercator v Celju. Vključno z izvedbo vseh potrebnih strojnih in elektro instalacij smo jo namestili v petih delovnih dneh.

Subscribe to Front page feed

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si