Vijesti

Prvi Megapack dostavljen naručitelju

Monday, 20. Feb 2012

U Megaenergiji razvili smo novo, inovativno rješenje za zagrijavanje objekata – mobilno kotlovnicu Megapack.

Prvi Megapack ugradili smo u prosincu 2011 u Mercator centru na Ptuju. U kotlovnici je namješten uređaj za SPTE Senergino sa 78 kW toplinske i 49,9 kW električne moći. Investitor projekta je poduzeće Megaenergija.     

Mobilna kotlovnica Megapack novost je na slovenskom tržištu – cjenovno i tehničko je optimalno rješenje za poslovne zone, višestambene objekte, hotele, bazenske komplekse, trgovačke centre...

Više informacija o Megapacku pročitajte u našoj ponudi.


Megapack u Mercator centru na Ptuju – ugrađena u prosincu 2011


Unutrašnjost Megapacka – SPTE postrojenje


Motor SPTE postrojenja

Radionica: kogeneracija na prirodni plin

Monday, 20. Feb 2012

Poduzeća Megaenergija i TES zajedno su sudjelovala na stručnoj radionici s naslovom Kogeneracija na prirodni plin koju je 8. 12. u Mariboru organiziralo Gospodarsko interesno udruženje za distribuciju prirodnog plina.

Predstavnik poduzeća TES Saša Rodošek predstavio je djelovanje kogeneracijskog postrojenja u višestambenom objektu na Gospejnoj ulici u Mariboru koje smo ugradili prošle godine, a bili smo i investitor projekta. Stanari su već u prvoj godini djelovanja postrojenja znatno uštedjeli pri potrošnji prirodnog plina, kako ljeti, tako i zimi:

  • U veljači 2011. potrošnja prirodnog plina smanjila se za 13,7 posto (u usporedbi s 2009. godinom) i potrošilo se 3.157 m3 manje plina.  
  • Uz trenutne cijene plina to znači uštedu od 1.945 EUR u jednom mjesecu. U lipnju 2011. potrošnja plina smanjila se čak i za 40,4 posto, potrošilo se 1.949 m3 manje plina nego u 2009. godini, što znači uštedu od 1.201 EUR u jednom mjesecu.

Cjelokupnu prezentaciju možete si pogledati na ovom linku (.pdf, 3,9MB)

Više od 100 sudionika moglo se tijekom radionice upoznati i s djelovanjem kogeneracije na prirodni plin, sa suvremenim tehnološkim trendovima i trendovima na tržištu te kako stručno i financijski uspješno izvoditi projekt uvođenja kogeneracije.

Saša Rodošek, TES

'Europska unija kogeneraciju smatra prioritetnom tehnologijom.

Sunday, 7. Aug 2011

Sve se više poslovnih subjekata i fizičkih osoba odlučuje za uporabu obnovljivih izvora energije i za ugradnju visoko učinkovitih sustava kogeneracije, odnosno suproizvodnje toplinske i električne energije (SPTE). S jedne strane možemo govoriti o ekološkoj osvještenosti, ali pored toga takvi sustavi donesu uštedu primarne energije i smanjenje troškova. O kogeneraciji pričali smo s Tomažom Riedlom, direktorom poduzeća Megaenergija. Intervju bio je objavljen u novinama Finance. 

Koji su energenti najprimjereniji za SPTE? Je li to plin ili druga fosilna goriva, bioplin, biomasa?

Dok su svi nabrojeni elementi primjerni, po našem je mišljenju za SPTE iz više razloga najprimjereniji energent prirodni plin. Najčišće je fosilno gorivo koje ima konkurenčnu cijenu. Okolišu je prijazan, spada u zelene energente, njegovim sagorijevanjem nastaje za 25 posto manje emisija nego sagorijevanjem loživog ulja. 

Zbog izgradnje infrastrukture za dobavljanje sve je više dostupan – u jednom s plinifikacijom sve više naselja raste i njegova uporaba. Koristi se kako u novim tako i u starim kotlovnicama. Ipak ponuda Megaenergije nije ogranićena jedino na prirodni plin, naručiteljima možemo namjestiti i sustave na ukapljeni naftni plin, bioplin te plin iz uređaja za pročišćavanje.  

Kakav je postupak ugradnje kogeneracijskog postrojenja?

SPTE postrojenja nije moguće jednostavno postaviti u kotlovnicu, nego ugradnja sadrži više faza. Obuhvaća ocjenu izvodljivosti, studiju izvodljivosti, tehničko savjetovanje, pripremu investicijske dokumentacije, izradu investicijskog plana i pomoć kod stjecanja financijskih sredstava, pripremu cjelokupne projektne dokumentacije te ugradnja samog postrojenja po sistemu »funkcionalni ključ u ruke«. Također, naručitelju obezbijedimo održavanje u garancijskoj dobi i poslije nje, daljinsko praćenje i nadzor SPTE postrojenja te pomoć u dobijanju odgovarajućih suglasja, deklaracija i potvrde o izvoru.

Na kakav način sudjeluju Megaenergija i onaj tko se odluči za suproizvodnju električne i toplinske energije?

Projekt ugradnje SPTE postrojenja u Megaenergiji izvodimo u potpunosti i prilagođen je svakom pojedinom naručitelju. Usredotočeni smo se na višestambene objekte, hotele i bazenske komplekse, poslovne zgrade i također poslovne zone. Naručitelj obezbijedi samo prostoriju za ugradnju postrojenja, što je jedina investicija, a mi se pobrinemo za sve ostalo. Naravno, naručitelj time zadobi jeftinije grijanje prostora i jeftiniju sanitarnu toplu vodu – ovdje može se uštedjeti i do 30 postotaka. Megaenergija proizvedenu električnu energiju prodaje u mrežu.        

Ovakvo stvaranje energije je zbog manjih gubitaka više prijazno za okoliš nego odvojena proizvodnja toplinske i električne energije. Svi od toga imamo koristi, cijelo društvo. Zbog postignute uštede primarne energije ova postrojenja naime spadaju u tip proizvodnih uređaja s visokom iskoristivošću. Toga je svjesna i Europska Unija koja kogeneraciju smatra prioritetnom tehnologijom proizvodnje toplinske i električne energije i takvu uporabu energije podstiće. Ove direktive brojne su članice EU već uključile u svoje zakonodavstvo.

U Megaenergiji nudite i uslugu »upravljanje topline«. U čemu je stvar?

Da, ovo je naša nova inovativna ponuda koju s tim nazivom nudimo jedini u Sloveniji. Namijenjena je kako građevinskim investitorima tako i vlasnikom kotlovnica koje su potrebne renovacije. I u ovom primjeru svu investiciju postavljanja ili renovacije kotlovnice preuzmemo na sebe. U ulozi smo vanjskog izvođača – vlasnik zgrade kotlovnicu nam samo predaje. Kotlovnicu u potpunosti obnovimo, opskrbimo kogeneracijskim postrojenjem i objektu obezbjeđivamo ugovorenu količinu toplinske energije, koja je za korisnika troškovno značajno pogodnija. 

Upravitelj ili vlasnik zgrade je ovako rasterećen svih troškova te svega rada i brige što se tiče grijanja. Pored toga imamo na našem tržištu u pripremi još jednu revolucionarnu novost – »mobilne kotlovnice«. U potpunosti ćemo ih izgraditi u našoj proizvodnji, dovesti ih onda do naručitelja i namjestiti na lokaciji. Rješenje posebno je primjerno za poslovne i stambene objekte i industrijske zone. Prva kotlovnica takve vrste će biti u rujnu postavljena na Ptuju, a Megaenergija planira produkt tržiti na našem i prije svega na tuđem tržištu.

Od kakve je važnosti održavanje kogeneracijskih sustava?

ji. Nadzor i održavanje od velike su važnosti, mogu reći da su ključnog značenja, jer postrojenje onda bez smetnji djeluje na dugi rok. Naručitelju stoga nakon ugradnje postrojenja za SPTE obezbijedimo 24-satni servis sve dane u tjednu, u razdoblju od deset godina nakon ugradnje. Također, postrojenja pratimo i nadziramo daljinsko. Mogućnost kvara ili nedjelovanja je stoga smanjena na minimum.

Koji se ključni elementi u sustavu mogu istrošiti ili pokvariti tijekom životne dobi postrojenja?

Svi rotirajući dijelovi, koji bi se mogli tijekom životne dobi pokvariti ili istrošiti, u terminskom planu servisiranja predviđeni su za izmjenu. Stoga želim još jedanput naglasiti značajnost stručnog i rednog servisiranja, koje je ključno. 

Tko može servisirati odn. održavati kogeneracijska postrojenja?

Megaenergija od strane je našeg partnera za dobavu kogeneracijskih postrojenja, Senergie iz Njemačke, ovlašćena za servisiranje postrojenja u garancijskoj dobi i poslije nje. Za održavanje i servisiranje postrojenja pobrinemo se u potpunosti. Naše skladište ima na raspolaganju sve rezervne dijelove. 

A upravo stručnom obrazovanju servisera se u našem društvu pridodaje veliko značenje. 

Koliki su troškovi održavanja kogeneracijskog postrojenja?

Troškovi ovise o snazi postrojenja i od toga djeluje li postrojenje u zimskom ili ljetnom režimu. Naše usluge prilagođene su naručiteljima koje želimo što više rasterećiti obaveza i brige, što se tiču djelovanja postrojenja za SPTE. Iz tog razloga nudimo paket koji uključuje održavanje i redno servisiranje, uključno s troškovima motornog ulja i ostale troškove povezane sa servisiranjem.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si