Česta pitanja

Što je suproizvodnja toplinske i električne energije?
Suproizvodnja toplinske i električne energije (SPTE) odn. kogeneracija/suproizvodnja je proces istovremene proizvodnje toplinske i električne energije.

U kolikoj je mjeri takvo stvaranje energije rašireno u Europi?
Ovakav način suproizvodnje postoji već desetljećima. Tehnologija je vrlo razvijena i oprobana. Zbog postignute uštede primarne energije spadaju ovi uređaji u tip proizvodnih uređaja s visokom iskoristivošću. Europska Unija zbog toga u svim bitnim energetskim rezolucijama i direktivama sustave za proizvodnju toplinske i električne energije, zajedno s obnovljivim izvorima električne energije, smatra prioritetnom tehnologijom proizvodnje toplinske i električne energije i podstiće takvu uporabu energije. Ove direktive brojne su članice EU već uključile u svoje zakonodavstvo.

Za kakve je objekte suproizvodnja najprimjerenija?
Suproizvodnja najprimjerenija je za veće objekte – višestambene objekte, hotele, kupališta, veće industrijske objekte, trgovačko-poslovne centre, javne institucije isl.

Koja je glavna prednost SPTE?
Glavna je prednost SPTE značajno smanjenje troškova za zagrijavanje i za toplu sanitarnu vodu. Suproizvodnja naime može dostignuti više od 20 posto uštede primarne energije. Zbog bolje iskorištenosti goriva i manjih gubitaka topline ovakav je način grijanja okolišu više prijazan.

Kako se provodi postupak ugradnje postrojenja i kakvu potporu nudite naručitelju?
Projekt ugradnje SPTE postrojenja izvodimo u potpunosti i prilagođen je svakom pojedinom naručitelju. Obuhvaća ocjenu izvedljivosti, tehničko savjetovanje, pripremu ukupne zahtijevane dokumentacije, dobivanje suglasja i ugradnju samog postrojenja. Naručitelj treba da obezbijedi samo prostor za postrojenje. Vlastitom servisnom mrežom i servisnim timom garantiramo djelovanje i održavanje postrojenja u garancijskoj dobi i poslije nje – 24 sata dnevno, sve dane u tjednu. Postrojenja možemo pratiti, nadzirati i upravljati daljinsko.

Kakva je isplativost ugradnje postrojenja za SPTE u već postojeće kotlovnice?
U primjeru starijih kotlovnica troškovi su početne investicije malo viši, prije svega zbog izrade projektnih podloga koje uključuju provjeravanje statike objekta i preuređivanja postojećih toplovodnih instalacija. Uvjereni smo da je ugradnja u već postojeće kotlovnice ekonomsko više nego opravdana, na ovakav način proizvedena je toplinska energija još uvijek značajno jeftinija nego toplinska energija postojećeg sustava za grijanje.

Kakva je vaša tehnologija?
Ekskluzivni smo zastupnik njemačkog poduzeća Senergie za područje Slovenije, koje je specijalist za područje postrojenja za SPTE na prirodni plin, plin iz postrojenja za pročišćavanje, deponijski plin i bioplin. Naš prodajni program obuhvaća široki spektar postrojenja za SPTE od 30 do 300 kWe. Za postrojenja čija snaga prelazi 300 Kw nudimo postrojenja proizvođača GE Jenbacher i MWM. Imate još kakvu pitanje? Pišite nam i odgovoriti ćemo vam.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si