Dimenzioniranje

Odabir prikladnog postrojenja za suproizvodnju toplinske i električne energije (SPTE) je od ključnog značenja. Sustavi za SPTE odgovaraju definiciji sustava s visokom iskoristivošću jedino u slučaju kad postoji potrošnja ukupne proizvedene energije. Nazivna moć uređaja po pravilu se dimenzionira prema toplinskim potrebama energetskog sustava.    

U poduzeću Megaenergija projekt ugradnje postrojenja za SPTE izvodimo u sudjelovanju s ugovornim partnerom TES.

U fazi dimenzioniranja i izvedbe naručitelju obezbijedimo:

  • ocjenu izvodljivosti, studiju izvodljivosti, pripremu investicijske dokumentacije,
  • izrada investicijskog plana i pomoć kod stjecanja sredstava,
  • priprema cjelokupne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID),
  • ugradnja postrojenja za SPTE po sistemu »funkcionalni ključ u ruke«,
  • održavanje u garancijskoj dobi i poslije nje koje uključuje i 24 satni servis, sve dane u tjednu,
  • daljinski nadzor i praćenje postrojenja za SPTE,
  • tehničko savjetovanje,
  • pomoć pri dobivanju odgovarajućih suglasja, deklaracija i potvrde o izvoru (POI).

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si