Reference

Megapack, Mercator centar, Ptuj

U Mercator centar na Ptuju ugradili smo novo, inovativno rješenje za grijanje objekata – Megapack. Mobilno smo kotlovnicu Megapack u potpunosti izradili u našoj proizvodnji, dostavili je na lokaciju i montirali u samo nekoliko dana.
Investitor projekta: Megaenergija

Tehnični podaci:
Godina ugradnje: 2011
Ugrađeni uređaj za SPTE: Senergino
Proizvođač postrojenja: Senergie, Nemčija
Električna moć (Pe) v kW: 49,9
Toplinska moć (Qth) v kW: 78
Dimenzije Megapacka: 6,05 m x 2,43 m, visina 2,3 m

Trgovački centar Mercator, Celje

Postrojenje za SPTE koje smo namjestili u jednom od trgovačkih centara u Celju. Električna moć postrojenja je 50 KW,a toplotna moć 78 KW. Uključno s izvedbom svih potrebnih strojnih i elektroinstalacija ugradnja je trajala pet radnih dana.

Tehnički podaci:
Godina ugradnje: 2010
Proizvođač postrojenja: Senergie, Njemačka
Električna moć (Pe) v kW: 49,9
Toplinska moć (Qth) v kW: 78

Višestambeni objekt, Maribor

SPTE postrojenje namjestili smo u višestambenom objektu u Mariboru. Električna moć postrojenja je 50 kW, toplotna moć 78 kW. Ugradnja je trajala pet dana. Troškovi su se grijanja već u prvom mjesecu smanjili za 15 posto, a godišnje će stanari uštedjeti 20 posto troškova.

Tehnički podaci:
Godina ugradnje: 2010
Proizvođač postrojenja: Senergie, Njemačka
Električna moć (Pe) v kW: 49,9
Toplotna moć (Qth) v kW: 78

Kupalište u Ettlingenu, Njemačka

SPTE postrojenje koje smo 2010. godine s našim partnerom Senergia ugradili u kupalištu u Ettlingenu u Njemačkoj. Radi se o razmjerno velikom kompleksu koji sastoji od dvaju bazena, vanjskog olimpijskog bazena i saune. Višak toplinske energije, što se ne koristi odmah, može se skladištiti u rezervoaru i koristiti prema potrebi – npr. ujutro za brže zagrijavanje vode i prostora. Vlasnik objekta tako kod grijanja kompleksa uštedi vrlo mnogo.

Tehnički podaci:
Godina ugradnje: 2010
Proizvođač postrojenja: Senergie, Njemačka
Električna moć (Pe) v kW: 250
Toplotna moć (Qth) v kW: 357

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si