Suproizvodnja

Kod odabira načina grijanja postaju troškovno učinkovito i okolišu prijazno grijanje te što bolja iskorištenost energenata sve bitniji elementi. Suproizvodnja toplinske i električne energije (SPTE odn. kogeneracija ili suproizvodnja) je, kako već ime kaže, proces istovremene proizvodnje toplinske i električne energije.

Postrojenja za SPTE primarno se koriste za proizvodnju električne energije. Pritom nastaje toplinska energija koja se može koristiti za zagrijavanje prostora i sanitarne vode ili za potrebe tehnoloških procesa. Stoga je SPTE najprimjerenija za veće stambene objekte i poslovne prostore.

Takvi sustavi dostignu visoku iskorištenost goriva i smanjuju emisije ugljičnog dioksida u okoliš. Zbog postignute uštede primarne energije ova postrojenja naime spadaju u tip proizvodnih uređaja s visokom iskoristivošću. Europska Unija zbog toga u svim bitnim energetskim rezolucijama i direktivama sustave za proizvodnju toplinske i električne energije, zajedno s obnovljivim izvorima električne energije, smatra prioritetnom tehnologijom proizvodnje toplinske i električne energije i podstiče takvu uporabu energije. Ove direktive brojne su članice EU već uključile u svoje zakonodavstvo.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si