Reference

Mercator center, Novo mesto

V oktobru leta 2012 smo zagnali napravo za SPTE v Meratorjevem centru v Novem mestu.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2012, oktober
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Megapack, Mercator center, Ptuj

V Mercator center na Ptuju smo namestili novo, inovativno rešitev za ogrevanje objektov – Megapack. Mobilno kotlovnico Megapack smo v celoti izdelali v naši proizvodnji, jo dostavili na lokacijo in namestili v le nekaj dneh. Velikost Megapacka je 6,05 m x 2,43 m, višina pa 2,3 m.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2011
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Mercator center, Nova Gorica

Septembra leta 2012 smo zagnali napravo za SPTE v Meratorjevem centru v Novi Gorici.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2012, september
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Mercator center Savski otok, Kranj

V Mercatorjevem centru na Savskem otoku v Kranju smo septembra 2012 zagnali napravo za SPTE.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2012, september
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Mercator center Primskovo, Kranj

Napravo za SPTE smo septembra 2012 namestili in zagnali v Mercatorjevem centru na Primskovem v Kranju.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2012, september
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Mercator Supermesto, Ptuj

Februarja 2012 smo napravo za SPTE zagnali v Mercatorjevem trgovskem centru Supermesto na Ptuju.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2012
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Dom starejših občanov Ajdovščina

Napravo za SPTE, ki za energent uporablja zemeljski plin, smo februarja zagnali v Domu starejših občanov Ajdovščina. Dom vso potrebno oskrbo in nastanitev nudi 151 stanovalcem, za katere skrbi ekipa šestdesetih zaposlenih.

Investitor: Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o.
Leto vgradnje: 2011
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Mercator center Pobrežje, Maribor

Decembra 2011 smo napravo za SPTE namestili v Mercator centru Pobrežje v Mariboru.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2011
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Industrijska hala Riedl, Maribor

Novembra leta 2011 smo napravo za SPTE vgradili v industrijsko halo podjetja Riedl.

Investitor: Tomaž Riedl s.p.
Leto vgradnje: 2011
Proizvajalec: Senergije, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Maribor

Napravo za SPTE smo novembra 2011 vgradili v objekt Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru. Naprava ima električno moč 50 kW in toplotno moč 78 kW.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2011
Proizvajalec: Senergije, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Osnovna šola Apače

V Osnovni šoli Apače smo v celoti investirali v postavitev inovativnega produkta Megaenergije, Megapack 33/ 440. Osnovna šola sedaj kot nov energent za ogrevanje uprablja utekočinjeni naftni plin (UNP). Do prenove je osnovna šola kot energent za ogrevanje uporabljala kurilno olje. V 2. fazi, ki bo predvidoma zaključena spomladi 2013, bo Megapack ogreval tudi kulturni dom in del občinskega objekta. 

Več o naših produktih UPRAVLJANJE TOPLOTE in MEGAPACK lahko preberete v zavihku PONUDBA.

Investitor: Megaenergija d.o.o.
Leto vgradnje: Oktober 2012
Proizvajalec: KW Energie, Nemčija
Električna moč: 33kW
Toplotna moč: 70kW

Osnovna šola Gornja Radgona

V Osnovni šoli Gornja Radgona smo v celoti investirali v prenovo kotlovnice, ki sedaj kot nov energent za ogrevanje uporablja zemeljski plin. Do prenove je osnovna šola kot energent za ogrevevanje uporabljala kurilno olje.

Več o nasem produktu UPRAVLJANJE TOPLOTE lahko preberete na PONUDBA/ UPRAVLJANJE TOPLOTE

Investitor: Megaenergija d.o.o.
Leto vgradnje: 2012
Proizvajalec: Senergije, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Mercator center, Slovenj Gradec

Decembra 2011 smo napravo za SPTE namestili v Mercator centru v Slovenj Gradcu.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2011
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Večstanovanjski objekt, Maribor

Napravo za SPTE smo namestili v večstanovanjskem objektu v Mariboru. Naprava ima električno moč 49,9 kW in toplotno moči 78 kW. Namestitev je bila dokončana v petih delovnih dneh. Stanovalci so že v prvem letu delovanja naprave dosegli pomembne prihranke pri porabi zemeljskega plina, tako v zimskem kot tudi v poletnem času:

  • v februarju 2011 se je poraba zemeljskega plina zmanjšala za 13,7 odstotka (v primerjavi z letom 2009) in so porabili 3.157 m3 plina manj. To ob ceni v februarju 2012 plina pomeni 1.945 EUR prihranka v enem mesecu,
  • v juniju 2011 pa se je poraba plina zmanjšala kar za 40,4 odstotka in so porabili 1.949 m3 plina manj kot v juniju 2009, kar pomenil 1.201 EUR prihranka v enem mesecu.
Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2010
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Trgovski center Mercator, Celje

Naprava za SPTE, ki smo jo namestili v trgovski center Mercator v Celju. Vključno z izvedbo vseh potrebnih strojnih in elektro instalacij smo jo namestili v petih delovnih dneh.

Investitor: Megaenergija
Leto vgradnje: 2010
Proizvajalec: Senergije, Nemčija
Električna moč: 49,9kW
Toplotna moč: 78kW

Kopališče v Ettlingenu, Nemčija

Naprava za SPTE, ki smo jo skupaj z našim partnerjem Senergie leta 2010 vgradili v kopališču v Ettlingenu v Nemčiji. Gre za sorazmerno velik kompleks z zunanjim olimpijskim in še dvema bazenoma ter savnami. Odvečno toplotno energijo, ki se ne porabi takoj, lahko shranijo v zalogovniku in porabijo takrat, ko je potreba večja – npr. zjutraj za hitrejše ogrevanje vode in prostorov. Pri tem objektu uporabnik dosega zelo visoke prihranke pri ogrevanju bazenskega kompleksa. Investitor projekta je bilo podjetje Kopališče Ettlingen.

Investitor:
Leto vgradnje: 2010
Proizvajalec: Senergie, Nemčija
Električna moč: 250kW
Toplotna moč: 357kW

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si