Megapack

Megapack je najnovejša inovativna rešitev podjetja Megaenergija. Gre za mobilno kotlovnico, ki jo po specifikacijah naročnika v celoti izdelamo v naši proizvodnji. Dokončano kotlovnico dostavimo naročniku in jo brez posegov v sam objekt namestimo v le nekaj dneh.

Mobilna kotlovnica Megapack je novost na slovenskem trgu – je cenovno in tehnično optimalna rešitev za poslovne cone, večstanovanjske objekte, hotele, bazenske komplekse, trgovske centre

Projekt za naročnika izvedemo v celoti. To zajema oceno in študijo izvedljivosti, tehnično svetovanje, pripravo investicijske in projektne dokumentacije, izdelavo investicijskega načrta in pomoč pri pridobivanju financiranja, izdelavo, dostavo in namestitev Megapacka. Prav tako naročniku zagotovi vzdrževanje v garancijski in pogarancijski dobi, daljinsko spremljanje in nadzor obratovanja naprave SPTE, pomoč pri pridobivanju ustreznih soglasij ter deklaracije in potrdila o izvoru.


Megapack pri Mercator centru na Ptuju - nameščen decembra 2011

Tehnični podatki

V Megapack kot primarni vir toplote lahko namestimo vse naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije, ki so v ponudbi Megaenergije in sicer na zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, plin iz čistilnih naprav in bioplin.

Kot sekundarni vir toplote v Megapack lahko namestimo tudi kondenzacijske plinske kotle.

Možne dimenzije:

  • 6,05 m x 2,43 m
  • 7,33 m x 2,43 m
  • 9,12 m x 2,43 m

Višina pri vseh velikostih: 2,30 m

Megapack je dodatno statično ojačan in zvočno izoliran s 6 mm debelo plastjo trdega Tervola. Barvo Megapacka naročnik izbere po želji.

Galerija


Tloris Megapacka


Stranski pogled Megapacka


Notranjost Megapacka - naprava za SPTE


Motor naprave za SPTE


Motor naprave za SPTE


Nadzorna plošča naprave za SPTE


Notranjost Megapacka

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si