Pogosta vprašanja

Kaj je soproizvodnja toplotne in električne energije?
Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) oz. kogeneracija/soproizvodnja je proces hkratnega proizvajanja toplotne in električne energije.

Kako razširjeno je tovrstno pridobivanje energije v Evropi?
Ta način soproizvodnje obstaja že več desetletij. Tehnologija je dobro preizkušena in razvita. Zaradi doseženega prihranka primarne energije te naprave spadajo v razred proizvodnih naprav z visokim izkoristkom. Evropska unija zato v vseh pomembnejših energetskih resolucijah in direktivah sisteme za proizvodnjo toplotne in električne energije skupaj z obnovljivimi viri električne energije obravnava kot prednostno tehnologijo proizvodnje toplotne energije ter spodbuja rabo takšne energije. Številne članice EU pa so takšne direktive že vključile v svojo zakonodajo.

Za katere objekte je soproizvodnja najbolj primerna?
Soproizvodnja je najbolj primerna za večje objekte – torej za več-stanovanjske objekte, hotele, kopališča, večje industrijske objekte, trgovsko poslovne centre, javne institucije ipd.

Kaj je glavna prednost SPTE?
Glavna prednost SPTE je pomembno zmanjšanje stroškov ogrevanja in sanitarne tople vode. Pri soproizvodnji namreč lahko dosežemo tudi več kot 20 odstotkov prihranka primarne energije. Hkrati je ta način ogrevanja zaradi večjega izkoristka goriva in manj toplotnih izgub tudi bolj okolju prijazen.

Kako poteka vgrajevanje naprave in kakšno podporo zagotavljate naročniku?
Projekt vgradnje naprave za SPTE izvedemo v celoti in prilagojeno za vsakega naročnika posebej. To zajema študije izvedljivosti, tehnično svetovanje, pripravo vse zahtevane dokumentacije in pridobivanja soglasij in nameščanje same naprave. Naročnik zagotovi le prostor za vgradnjo naprave. Z lastno servisno mrežo in ekipo serviserjev v stalni pripravljenosti zagotavljamo nemoteno delovanje in vzdrževanje naprav v garancijski in tudi pogarancijski dobi – 24 ur dnedvno, vse dni v tednu. Naprave lahko daljinsko spremljamo, nadzorujemo in upravljamo med delovanjem.

Ali je naprave za SPTE smiselno namestiti tudi v že obstoječe kotlovnice?
Pri starejših kotlovnicah je strošek začetne investicije nekoliko višji, predvsem zaradi izdelave projektnih podlag, ki vključujejo preverjanje statike objekta in preureditve obstoječih toplovodnih instalacij. Po našem prepričanju in izkušnjah je umestitev v že delujoče kotlovnice ekonomsko več kot upravičena, saj je na ta način proizvedena toplotna energija še vedno bistveno cenejša od toplotne energije iz obstoječega sistema ogrevanja.

Kakšna je vaša tehnologija?
Smo ekskluzivni zastopnik nemškega podjetja Senergie za področje Slovenije, ki je specialist na področju naprav za SPTE na zemeljski plin, plin iz čistilnih naprav, odlagališčni plin in bioplin. V prodajnem programu imamo širok nabor SPTE naprav od 30 do 300 kWe.  V območju nad 300 kWe ponujamo naprave proizvajalca GE Jenbacher in MWM.

Imate še kakšno vprašanje? Pišite nam in odgovorili vam bomo.

 

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si