Princip delovanja

Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) je proces hkratnega proizvajanja toplotne in električne energije.

Najpogosteje se za SPTE uporablja batni motor z notranjim izgorevanjem. Zaradi okoljskih in ekonomskih vidikov se kot gorivo uporablja zemeljski plin, odlagališčni plin, bioplin ali plin iz blata čistilnih naprav. Možna je tudi uporaba utekočinjenega naftnega plina in dizelskega goriva.

Proizvedena električna energija se v večini primerov odproda v elektro-distribucijsko omrežje, lahko pa je namenjena lastni rabi v objektu.

Toplotna energija se uporabi za segrevanje vode do 90°C, ki se po razdelilnem sistemu distribuira porabnikom. Lahko se jo uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne vode ali tehnološke procese.

Spodnji primer delovanja naprave za SPTE nazorno kaže, da je izkoristek energenta pri soproizvodnji bistveno večji, kot če bi električno in toplotno energijo proizvajali posebej. Gre torej za stroškovno učinkovit in hkrati okolju prijazen proces.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si