Smartblock 22

 SPTE naprava smartblock 22 je najboljša izbira v primerih, ko so energetske potrebe med 290.000 in 720.000 kWh. Primerna je za uporabo v stanovanjskih blokih in poslovnih stavbah.

 

Tehnični podatki

Gorivo Zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP)
Električna moč 22 kW
Toplotna moč 50 kW
Poraba 67,1 kW (ISO 3064-1)
Emisije CO: < 150 mg/m³
NOx: < 125 mg/m³ 
Izkoristek 107,4 %
Hrupnost 56 dB na razdalji 1m
Temperatura Max 85°C
Dimenzije Dolžina: 1,41 m
Širina: 0,82 m
Višina: 0,97 m
Teža 895 kg

 

Dokumenti za prenos

Letaki
Tehnični list
SPTE Dimenzije
SPTE Priključevanje
SPTE Elektro priključevanje
Dimenzija kontrolne omare
Priključevanje kontrolne omare

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si