Smartblock 33

 SPTE naprava smartblock 33 je najboljša izbira v primerih, ko so energetske potrebe med 380.000 in 850.000 kWh. Primerna je za uporabo v večjih stanovanjskih blokih in poslovnih stavbah.

 

Tehnični podatki

Gorivo Zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP)
Električna moč 33 kW
Toplotna moč 70,5 kW
Poraba 99,7 kW (ISO 3064-1)
Emisije CO: < 150 mg/m³
NOx: < 125 mg/m³ 
Izkoristek 103,8 %
Hrupnost 54 dB na razdalji 1m
Temperatura Max 85°C
Dimenzije Dolžina: 1,59 m
Širina: 0,91 m
Višina: 1,11 m
Teža 1010 kg

 

Dokumenti za prenos

Letaki
Tehnični list
SPTE Dimenzije
SPTE Priključevanje
SPTE Elektro priključevanje
Dimenzije kontrolne omare
Priključevanje kontrolne omare

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si