Smartblock 7,5

 SPTE naprava smartblock 7,5 je najboljša izbira v primerih, ko so energetske potrebe med 100.000 in 340.000 kWh.

 

Tehnični podatki

Gorivo Zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP)
Električna moč 7,5 kW
Toplotna moč 22,9 kW
Poraba 28,0 kW (ISO 3064-1)
Emisije CO: < 120 mg/m³
NOx: < 125 mg/m³ 
Izkoristek 108,6 %
Hrupnost 52 dB na razdalji 1m
Temperatura Max 85°C
Dimenzije Dolžina: 1,04 m
Širina: 0,7 m
Višina: 0,8 m
Teža 380 kg

 

Dokumenti za prenos

Letaki
Tehnični list
SPTE Dimenzije
SPTE Priključevanje
SPTE Elektro priključevanje
Dimenzija kontrolne omare
Priključevanje kontrolne omare

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si