Soproizvodnja

Stroškovno učinkovito in okolju prijazno ogrevanje ter čim boljši izkoristek energentov postajajo vse bolj pomembni elementi pri odločanju za način ogrevanja. Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE oz. kogeneracija ali soproizvodnja) je – kot pove že ime – proces hkratnega proizvajanja toplotne in električne energije.

Naprave za SPTE se primarno uporabljajo za proizvodnjo električne energije. Ob tem nastaja toplotna energija, ki jo lahko uporabimo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ali za uporabo v tehnoloških procesih. SPTE je zato najbolj primerna za večje stanovanjske objekte ali poslovne prostore.

Te naprave dosegajo visok izkoristek goriv in zmanjšujejo izpuste ogljikovega dioksida v okolje. Zaradi doseženega prihranka primarne energije tako spadajo v razred proizvodnih naprav z visokim izkoristkom. Evropska unija zato v vseh pomembnejših energetskih resolucijah in direktivah sisteme za proizvodnjo toplotne in električne energije skupaj z obnovljivimi viri električne energije obravnava kot prednostno tehnologijo proizvodnje toplotne energije ter spodbuja rabo takšne energije. Številne članice EU so takšne direktive že vključile v svojo zakonodajo.

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si